Orddeling av cortocircuitare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cortocircuitare? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

cor-to-cir-cui-ta-re

Siste orddelinger av dette språket