Orddeling av cortocircuitato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cortocircuitato? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

cor-to-cir-cui-ta-to

Siste orddelinger av dette språket