Orddeling av cortocircuito

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cortocircuito? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

cor-to-cir-cui-to

Siste orddelinger av dette språket