Orddeling av cortometraggio

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cortometraggio? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

cor-to-me-trag-gio

Siste orddelinger av dette språket