Orddeling av corvino

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet corvino? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cor-vi-no

Siste orddelinger av dette språket