Orddeling av coseno

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet coseno? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

co-se-no

Siste orddelinger av dette språket