Orddeling av cosetta

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cosetta? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

co-set-ta

Siste orddelinger av dette språket