Orddeling av cosinusoidale

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cosinusoidale? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

co-si-nu-soi-da-le

Siste orddelinger av dette språket