Orddeling av cosinusoide

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cosinusoide? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

co-si-nu-soi-de

Siste orddelinger av dette språket