Orddeling av cosmologa

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cosmologa? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-smo-lo-ga

Siste orddelinger av dette språket