Orddeling av cosmonauta

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cosmonauta? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-smo-nau-ta

Siste orddelinger av dette språket