Orddeling av cosmonave

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cosmonave? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-smo-na-ve

Siste orddelinger av dette språket