Orddeling av cosmopolita

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cosmopolita? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

co-smo-po-li-ta

Siste orddelinger av dette språket