Orddeling av cossero

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cossero? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cos-se-ro

Siste orddelinger av dette språket