Orddeling av costando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet costando? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

co-stan-do

Siste orddelinger av dette språket