Orddeling av costantana

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet costantana? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-stan-ta-na

Siste orddelinger av dette språket