Orddeling av costantinopolitano

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet costantinopolitano? Ordet kan bli delt i 8 deler, som vist under.

co-stan-ti-no-po-li-ta-no

Siste orddelinger av dette språket