Orddeling av costatato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet costatato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-sta-ta-to

Siste orddelinger av dette språket