Orddeling av costato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet costato? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

co-sta-to

Siste orddelinger av dette språket