Orddeling av costina

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet costina? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

co-sti-na

Siste orddelinger av dette språket