Orddeling av costipamento

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet costipamento? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

co-sti-pa-men-to

Siste orddelinger av dette språket