Orddeling av costipato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet costipato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-sti-pa-to

Siste orddelinger av dette språket