Orddeling av costituendo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet costituendo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-sti-tuen-do

Siste orddelinger av dette språket