Orddeling av costituire

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet costituire? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-sti-tui-re

Siste orddelinger av dette språket