Orddeling av costitutivo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet costitutivo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

co-sti-tu-ti-vo

Siste orddelinger av dette språket