Orddeling av costituzionale

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet costituzionale? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

co-sti-tu-zio-na-le

Siste orddelinger av dette språket