Orddeling av costola

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet costola? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

co-sto-la

Siste orddelinger av dette språket