Orddeling av costoletta

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet costoletta? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-sto-let-ta

Siste orddelinger av dette språket