Orddeling av costoro

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet costoro? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

co-sto-ro

Siste orddelinger av dette språket