Orddeling av costoso

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet costoso? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

co-sto-so

Siste orddelinger av dette språket