Orddeling av costretto

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet costretto? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

co-stret-to

Siste orddelinger av dette språket