Orddeling av costrittivo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet costrittivo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-strit-ti-vo

Siste orddelinger av dette språket