Orddeling av costumato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet costumato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-stu-ma-to

Siste orddelinger av dette språket