Orddeling av costura

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet costura? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

co-stu-ra

Siste orddelinger av dette språket