Orddeling av cotechino

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cotechino? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-te-chi-no

Siste orddelinger av dette språket