Orddeling av cotto

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cotto? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

cot-to

Siste orddelinger av dette språket