Orddeling av coulomb

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet coulomb? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

cou-lomb

Siste orddelinger av dette språket