Orddeling av coulombiano

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet coulombiano? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cou-lom-bia-no

Siste orddelinger av dette språket