Orddeling av country

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet country? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

coun-try

Siste orddelinger av dette språket