Orddeling av covare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet covare? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

co-va-re

Siste orddelinger av dette språket