Orddeling av covariante

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet covariante? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-va-rian-te

Siste orddelinger av dette språket