Orddeling av covarianza

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet covarianza? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-va-rian-za

Siste orddelinger av dette språket