Orddeling av covato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet covato? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

co-va-to

Siste orddelinger av dette språket