Orddeling av ebulliometria

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet ebulliometria? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ebul-lio-me-tria

Siste orddelinger av dette språket