Orddeling av enallage

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet enallage? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

enal-la-ge

Siste orddelinger av dette språket