Orddeling av enantema

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet enantema? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

enan-te-ma

Siste orddelinger av dette språket