Orddeling av enantiomorfismo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet enantiomorfismo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

enan-tio-mor-fi-smo

Siste orddelinger av dette språket