Orddeling av enantiotropia

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet enantiotropia? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

enan-tio-tro-pia

Siste orddelinger av dette språket