Orddeling av encefalo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet encefalo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-ce-fa-lo

Siste orddelinger av dette språket