Orddeling av encefalografia

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet encefalografia? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

en-ce-fa-lo-gra-fia

Siste orddelinger av dette språket